KÍNH GỬI : QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

V/v Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi

Cơ s pháp lý: Điu 68 đến Điu 73 - Ngh đnh 52/2013/NĐ-CP ca Chính ph v Thương mi đin t

Chúng tôi, BCCGroup cam kết:

 

  • Tất cả thông tin của Quý khách, đối tác được chúng tôi bảo mật toàn bộ, theo quy định của pháp luật có liên quan và theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
  • Tất cả các nhân viên của BCCgroup đều phải cam kết bảo mật thông tin khách hàng, dù cho khách hàng còn đang hợp tác hay đã chấm dứt hợp tác.
  • Không thực hiện lưu trữ bất kỳ thông tin tài khoản, thông tin cá nhân của khách hàng, người tiêu dùng trên hệ thống website công ty
  • Website www.bccgroup.vn chỉ giới thiệu về các thông tin, dịch vụ, các mức giá được cập nhật thường xuyên và chỉ có tính chất tham khảo. Mọi nhu cầu về thông tin, dịch vụ, chi phí. Quý khách vui lòng liên hệ với số điện thoại được cung cấp trên website
  • Website www.bccgroup.vn không hỗ trợ chức năng thanh toán trực tuyến. Vì vậy mọi nhu cầu về thanh toán, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty
  • Tên miền chính thức www.bccgroup.vn được chuẩn hoá SSL toàn cầu. Quý khách cần cẩn trọng với các thông tin kết nối đến website công ty chúng tôi từ thiết bị người dùng cuối với hình thức không an toàn
  • Việc áp dụng được thực hiện từ ngày 01/01/2019 cho đến khi Chúng tôi có chính sách mới được áp dụng

 

Chính sách khác