KÍNH GỬI : QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

V/v thanh toán các dịch vụ của chúng tôi

Quý khách có thể thanh toán phí dịch vụ cho chúng tôi bằng : Hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt, tùy theo thỏa thuận lúc thực hiện dich vụ.

LƯU Ý:

  1. Đối với các khoản chi phí dịch vụ hàng tháng. Quý khách vui lòng thanh toán từ ngày 05 – 10 tây hàng tháng.
  2. Đối với Phí dịch vụ được thực hiện theo vụ việc. Quý khách vui lòng thanh toán 50% giá trị hợp đồng khi ký hợp đồng, 50% còn lại sau khi hoàn thành vụ việc.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH !

Chính sách khác