KÍNH GỬI : QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

V/v giải quyết thắc mắc và khiếu nại của chúng tôi

Cơ s pháp lý: Ngh đnh 52/2013/NĐ-CP ca Chính ph v Thương mi đin t

  • Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật hoặc các dịch vụ của chúng tôi cũng như các khiếu nại. Xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo các cách thức dưới đây:
  • Điện thoại : 0913 100 223 hoặc 0938 10 23 67
  • Mail: tuvandoanhnghiepvina@gmail.com hoặc luatsu.dkkd@gmail.com
  • Hoặc phần liên hệ trên trang website này
  • Hãy liên hệ với Chúng tôi qua email với đơn khiếu nại của bạn. Chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại của Quý khách chậm nhất trong 48h làm việc kể từ lúc nhận được khiếu nại
  • Chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với Chúng tôi.

BCCGroup trân trọng cảm ơn quý khách

Chính sách khác