Nghĩa vụ của cơ quan quản lý thuế

Quyền của người nộp thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế, Khiếu nại kiểm tra thuế, khởi kiện quyết định hành chính kiểm tra thuế thanh tra thuế, hành vi hành chính kiểm tra thuế thanh tra thuế. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức thuế

Tư vấn pháp luật Ngàn và cộng sự - BCCGROUP® chuyên dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp: thành lập công tythay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tư và làm giấy phép kinh doanhĐăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logoDịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công

   Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật …vv

NGÀN VÀ CỘNG SỰ : Giới thiệu 1 số nghĩa vụ mà người nộp thuế cần quan tâm:

Người nộp thuế cần tìm hiểu nghĩa vụ của CBCC, Cơ quan quản lý thuế theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Cán bộ công chức quản lý thuế, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm :

  1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  2. Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; cơ quan thuế có trách nhiệm công khai mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
  3. Bảo mật thông tin của người nộp thuế, trừ các thông tin cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin được công bố công khai theo quy định của pháp luật.
  4. Thực hiện việc miễn thuế; giảm thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ; khoanh tiền thuế nợ, không thu thuế; xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hoàn thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  5. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật.
  6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền.
  7. Giao biên bản, kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho người nộp thuế và giải thích khi có yêu cầu.
  8. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

CSPL : Điều 18 Luật QLT 2019

Dịch vụ thuế và kế toán khác