• Thời điểm lập hóa đơn

  Thời điểm lập hóa đơn

  Thời điểm lập hóa đơn,Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp, Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa,Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ, Thời điểm lập hóa đơn giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ, Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể

 • Đăng ký, thay đổi nội dung sử dụng hóa đơn điện tử

  Đăng ký, thay đổi nội dung sử dụng hóa đơn điện tử

  Đăng ký, thay đổi nội dung sử dụng hóa đơn điện tử. trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

 • Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

  Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

  Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua

 • Các trường hợp phải nộp mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT

  Các trường hợp phải nộp mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT

  Các trường hợp phải nộp mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT, Các trường hợp phải nộp mẫu 01/ĐKTD hoá đơn điện tử, trước khi sử dụng

 • Khai thuế Hoạt động Mua, Bán, Chế tác Vàng, Bạc, Đá Quý

  Khai thuế Hoạt động Mua, Bán, Chế tác Vàng, Bạc, Đá Quý

  Khai thuế Hoạt động Mua, Bán, Chế tác Vàng, Bạc, Đá Quý. DN có hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý

 • Thời điểm lập hoá đơn khi bán hàng hoá dịch vụ

  Thời điểm lập hoá đơn khi bán hàng hoá dịch vụ

  Thời điểm lập hoá đơn khi bán hàng hoá dịch vụ, Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá. Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ. Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt. ngày lập hoá đơn đối với giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ

 • Khai thuế và nộp thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xây dựng

  Khai thuế và nộp thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xây dựng

  Khai thuế và nộp thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xây dựng. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng , Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động xây dựng

 • Quy định về khai thuế thu nhập cá nhân.

  Quy định về khai thuế thu nhập cá nhân.

  Quy định về khai thuế thu nhập cá nhân. Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý, Khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng.  khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

 • Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ tiền lương-tiền công

  Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ tiền lương-tiền công

  Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ tiền lương, tiền công

 • Thuế GTGT là gì - căn cứ tính thuế GTGT

  Thuế GTGT là gì - căn cứ tính thuế GTGT

  Thuế là gì, Thuế GTGT là gì, căn cứ tính thuế GTGT, công thức tính thuế GTGT, đối tượng hàng hoá dịch vụ, giá tính thuế hàng hoá dịch vụ, thuế suất của hàng hoá dịch vụ