• Quy định về cấp mã số thuế

  Quy định về cấp mã số thuế

  Quy định về cấp mã số thuế, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thay đổi mã số thuế không

 • Nghĩa vụ của cơ quan quản lý thuế

  Nghĩa vụ của cơ quan quản lý thuế

  Người nộp thuế cần quan tâm đến nghĩa vụ của cơ quan quản lý thuế, Cán bô công chức quản lý thuế. Trong quá trình kê khai nộp thuế người nộp thuế cần biết Cán bộ công chức quản lý thuế, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm

 • Quyền của người nộp thuế

  Quyền của người nộp thuế

  Quyền của người nộp thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế, Khiếu nại kiểm tra thuế, khởi kiện quyết định hành chính kiểm tra thuế thanh tra thuế, hành vi hành chính kiểm tra thuế thanh tra thuế. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức thuế

 • Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế

  Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế

  Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế, Cán bộ thuế có được thông đồng bao che ? Cán bộ thuế có được gây phiền hà, sách nhiễu, khó dễ ? Cán bộ thuế có được cố tình làm sai lệch số liệu, hoặc bác bỏ chứng từ của doanh nghiệp hay không?

 • Dịch vụ giải trình Thanh tra - kiểm Tra thuế

  Dịch vụ giải trình Thanh tra - kiểm Tra thuế

  Dịch vụ giải trình Thanh tra - kiểm Tra thuế. Dịch vụ kiểm tra quyết toán thuế. Dịch vụ giải trình quyết toán thuế. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Ấn định thuế. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu, nội dung giao dịch

 • Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đóng mã số thuế doanh nghiệp

 • Khôi phục mã số thuế

  Khôi phục mã số thuế

  Khôi phục mã số thuế, người nộp thuế bị khoá MST, Cách mở MST đã bị khoá

 • Hồ sơ khai thuế, Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Hồ sơ khai thuế, Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Hồ sơ khai thuế, Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, Gửi thông báo thuế và thời hạn nộp thuế

 • Doanh thu tính thuế và mức thuế khoán

  Doanh thu tính thuế và mức thuế khoán

  Doanh thu tính thuế và mức thuế khoán, cách xác định thuế khoán đối với hộ kinh doanh, căn cứ xác định thuế khoán

 • Thuế GTGT -Thuế TNCN phải nộp của hộ kinh doanh

  Thuế GTGT -Thuế TNCN phải nộp của hộ kinh doanh

  Số thuế GTGT phải nộp đối với hộ kinh doanh, Số thuế TNCN phải nộp đối với hộ kinh doanh, Doanh thu tính thuế GTGT, Doanh thu tính thuế TNCN, Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu, Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN.  Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu