• BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

  BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ thành lập công ty, thành lập công ty giá rẻ, thành lập công ty trọn gói. Thành lập công ty chuyên nghiệp. Đến với BCCGroup để nhận được sự tư vấn tận tình, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành trong thời gian thỏa thuận, đảm bảo tính chuyên nghiệp. Báo giá thành lập công ty, Báo giá thành lập doanh nghiệp

 • BẢNG BÁO GIÁ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY

  BẢNG BÁO GIÁ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty, thay đổi giấy phép kinh doanhthành lập công ty trọn gói. Giá thay đổi giấy phép kinh doanh công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh giá rẻ. Đến với BCCGroup để nhận được sự tư vấn tận tình, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành trong thời gian thỏa thuận, đảm bảo tính chuyên nghiệp.

 • Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

  Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

  Các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống dữ liệu của Cơ quan thuế bao gồm: Đang hoạt động. Tạm ngừng kinh doanh. Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế. Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập. Đang làm thủ tục phá sản. Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.

 • Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ? Thời hạn cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ? Thời gian cấp giấy phép kinh doanh? Thời gian xin cấp giấy phép kinh doanh? Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? Thời gian trả kết quả đăng ký kinh doanh.

 • Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, Thành lập địa điểm kinh doanh

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

 • Tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  Tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  Đăng ký tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh : Thay đổi tên công ty, Thay đổi tên doanh nghiệp

 • Cách ghi ngành, nghề kinh doanh

  Cách ghi ngành, nghề kinh doanh

  Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 • BẢNG BÁO GIÁ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

  BẢNG BÁO GIÁ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng bảng báo giá chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay doi giay phep kinh doanhthành lập công ty trọn gói năm 2017. Đến với BCCGroup để nhận được sự tư vấn tận tình, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành trong thời gian thỏa thuận, đảm bảo tính chuyên nghiệp.

 • BẢNG BÁO GIÁ THÀNH LẬP CHI NHÁNH -VPĐD

  BẢNG BÁO GIÁ THÀNH LẬP CHI NHÁNH -VPĐD

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng bảng báo giá thành lập chi nhánh - VPĐD, thay doi giay phep kinh doanhthành lập công ty trọn gói năm 2017. Đến với BCCGroup để nhận được sự tư vấn tận tình, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành trong thời gian thỏa thuận, đảm bảo tính chuyên nghiệp.